Skip to main content

طراحی پایه کاربردی

دوستان سلام فایل محتوای آموزشی درس طراحی پایه کاربردی رشته مهندسی فناوری اطلاعات در لینک زیر قرار دارد . برای دانلود فایل در ابتدا وارد بیشتر بخوانید شده و بر روی لینک مربوطه برای دانلود کلیک نمایید. دانلود اسلایدها دانلود فیلم آموزش قسمت دوم دانلود فیلم آموزش قسمت چهارم دانلود فیلم آموزش قسمت ششم

بیشتر بخوانید

انیمیشن در وب

دوستان سلام فایل محتوای آموزشی درس انیمیشن در وب رشته مهندسی فناوری اطلاعات در لینک زیر قرار دارد . برای دانلود فایل در ابتدا وارد بیشتر بخوانید شده و بر روی لینک مربوطه برای دانلود کلیک نمایید. دانلود اسلایدها دانلود فیلم آموزش قسمت دوم دانلود فیلم آموزش قسمت چهارم دانلود فیلم آموزش قسمت ششم

بیشتر بخوانید

کاربرد فناوری اطلاعات

دوستان سلام فایل محتوای آموزشی درس کاربرد فناوری اطلاعات رشته مهندسی فناوری اطلاعات در لینک زیر قرار دارد . برای دانلود فایل در ابتدا وارد بیشتر بخوانید شده و بر روی لینک مربوطه برای دانلود کلیک نمایید. دانلود فایل پاورپوینت(ترم تابستان) دانلود فیلم آموزش قسمت دوم(ترم تابستان) دانلود فیلم آموزش قسمت چهارم(ترم تابستان) دانلود فیلم […]

بیشتر بخوانید

بانک اطلاعاتی کاربردی

دوستان سلام فایل محتوای آموزشی درس بانک اطلاعاتی کاربردی رشته مهندسی فناوری اطلاعات در لینک زیر قرار دارد . برای دانلود فایل در ابتدا وارد بیشتر بخوانید شده و بر روی لینک مربوطه برای دانلود کلیک نمایید. دانلود اسلایدها

بیشتر بخوانید